Deze SMOVE.be wordt in 2018 100% #goedopweg. Het opzet blijft het zelfde: het bundelen van verhalen, ervaringen en inspirerende praktijken in slimme mobiliteitskeuzes. Slim voor jezelf én de samenleving. Bewuste keuzes in het maken (of net niet) van onze verplaatsingen...

#goedopweg is het inspirende luik op de website van het Netwerk Duurzame Mobiliteit. Zo wordt die webstek nóg meer de info- en inspiratiebron voor voortrekkers in duurzame mobiliteit. Alle actuele berichten zijn vanaf nu daar te vinden! Ook jouw bijdragen blijven méér dan welkom.

#goedopweg is bovendien de lijm tussen acties voor duurzame mobiliteit. Zo wil het Netwerk Duurzame Mobiliteit ook hier haar rol spelen: verbinden en versterken. Zoals de Week van de Mobiliteit of LaMA, maar evengoed de initiatieven van andere goede partners. Een duwtje in de rug dus en... #goedopweg! 

Bedankt SMOVE.be, leve #goedopweg!